Servicii Resurse Umane și Salarizare Iași

mai 17, 2016

Audit Expert Contabil – resurse umane și salarizare Iași – oferă clienților următoarele servicii:

 • Întocmirea, completarea si actualizarea registrului de evidenta a salariaților (REVISAL);
 • Întocmirea, depunerea și urmărirea dosarelor de personal;
 • Calculul concediilor de odihnă și al concediilor medicale;
 • Calculul salariilor și întocmirea statelor de salarii si a fluturașilor de salarii pe baza pontajelor;
 • Întocmirea și depunerea declarației unice 112 privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale și impozitul pe venit;
 • Elaborarea fișelor fiscale si depunerea lor;
 • Consultanță la întocmirea referatelor și deciziilor de sancționare pentru abateri disciplinare;
 • Informări cu privire la modificările legislative in domeniul salarizării;
 • Întocmirea de rapoarte solicitate de client;
 • Întocmirea și completarea adeverințelor la solicitarea salariatului;
 • Orice informații și rapoarte in legătură cu costurile salariale;
 • Calculul reținerilor și popririlor salariale;
 • Întocmirea situațiilor centralizatoare solicitate de organele de control;
 • Relația cu ITM (Inspectoratul Teritorial de Munca);
 • Întocmirea (daca este cazul) a dosarului pentru recuperarea sumelor privind concedii medicale și indemnizații de la casele de sănătate;
 • Elaborarea Regulamentului de Ordine Interioară și a procedurii de implementare a acestuia;
 • Completarea OP-urilor pentru datoriile salariale;
 • Consultanță la încheierea și încetarea contractelor individuale de muncă;
 • Consultanță privind fiscalitatea și contribuțiile sociale;