Contabilitate Iași

mai 17, 2016

Audit Expert Contabil – contabilitate Iași – oferă servicii profesionale de contabilitate, analiza financiar contabila, gestiune, consultanță.

Servicii profesionale de contabilitate

 • Contabilitate completă, de la contabilitate primară la bilanț;
 • Evidenta financiară, contabilă și de gestiune;
 • Depunerea declarațiilor, conform legislației în vigoare;
 • Organizarea funcției contabile, fluxuri si proceduri;
 • Evidență clienți și furnizori;
 • Evidența mijloacelor fixe;
 • Evidență și calculul amortizării mijloacelor fixe;
 • Optimizare impozite;
 • Stabilire obligații de plată, efectuare documente plată;
 • Întocmirea balanței de verificare lunară;
 • Completarea și prelucrarea registrelor contabile:
  • registrul jurnal, inventar și de casă;
  • jurnalul de cumpărări și de vânzări;
  • jurnalul de TVA;
  • cartea mare
 • Raportări lunare, trimestriale, anuale către organele fiscale:
  • întocmirea si depunerea bilanțului contabil anual și semestrial;
  • întocmirea si depunerea declarațiilor privind taxele și impozitele;
  • analiza si informare asupra situației financiar-contabile a societății;
 • Reprezentarea in fata organelor de control;
 • Completarea si depunerea decontului de TVA si a altor raportări și situații contabile.

Contabilitate de gestiune a firmei

O contabilitate de gestiune bine pusă la punct va ajuta la o analiză reală a costurilor și a rezultatelor  activității economice, și în final va determina luarea celor mai eficiente măsuri de creștere a profitabilității activității firmei dumneavoastră.

In funcție de specificul activității desfășurate (producție, comerț, prestări de servicii, etc.), contabilitatea de gestiune asigură:

 • Înregistrarea operațiilor privind colectarea si repartizarea cheltuielilor pe destinații, activități, secții, faze de fabricație, centre de costuri, centre de profit;
 • Calculul costului de achiziție, de producție, de prelucrare al bunurilor intrate sau obținute, al lucrărilor executate, al serviciilor prestate, al producției în curs de execuție, al imobilizărilor în curs etc.
 • Contabilitatea intrărilor de mărfuri sau materii prime;
 • Contabilitatea ieșirilor de produse finite de mărfuri sau servicii;
 • evidenta primară a vânzărilor si a documentelor primare justificative;
 • Contabilitatea fiselor de magazie;
 • Contabilitatea situației stocurilor de mărfuri;
 • Contabilitatea rapoartelor de gestiune;
 • Contabilitatea importurilor si exporturilor;
 • Prelucrarea facturilor către clienți.

Consultanță financiar-contabilă

Audit Expert Contabil – firmă de contabilitate din Iași – oferă servicii de consultanță financiar-contabilă pentru:

 • Analiza structurilor si rezultatelor financiare;
 • Analiza datoriilor si creanțelor;
 • Întocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;
 • Consultanta financiara in alegerea sistemelor de credit, leasing, etc;
 • Consultanta financiara si analiza a cash-flow-urilor;
 • Certificarea declarației 101 privind impozitul pe profit;
 • Rambursări de TVA;
 • Pregătirea dosarelor pentru obținerea certificatelor de atestare fiscala ale bugetelor de stat si locale, reglări la fisele de plătitor;
 • întocmirea declarațiilor de impozite si taxe, calculul impozitului pe venit, întocmirea decontului de TVA;
 • Probleme de procedura fiscală;
 • Întocmirea documentației pentru exercitarea cailor de atac împotriva titlurilor de creanță și a altor acte administrative fiscale;
 • Realizarea de expertize fiscale la solicitarea organelor judecătorești, organelor de cercetare penala, organelor fiscale sau a altor părți interesate;
 • Reprezentare în relațiile cu organele fiscale și de control – ANAF, ITM, inclusiv acordarea de asistenta de specialitate pe parcursul derulării inspecției fiscale;
 • Asistența contribuabilului pe timpul controalelor fiscale.
 • Reactivări de firme declarate inactive;
 • Optimizare fiscală și asistență la dizolvarea/lichidarea firmelor;
 • Obținerea certificatelor de atestare fiscala/ certificare constatatoare;
 • Identificarea oportunităților fiscale și exploatarea acestora;
 • Impozitarea veniturilor persoanelor fizice, rezidente si nerezidente.