Audit Iasi: audit financiar, statutar, intern

mai 17, 2016

Servicii de audit Iași – audit financiar, statutar, audit intern – Audit Expert Contabil

Oferim clienților metodologii și proceduri de audit financiar adaptate la domenii diverse de activitate si la specificul activității economice. Punem accent pe înțelegerea afacerii tale, a riscurilor și oportunităților si ajutăm clienții în a lua cele mai bune decizii!

Pentru a putea face planuri de viitor trebuie sa stii unde te afli in prezent, iar serviciile noastre complete de audit (audit financiar statutar sau audit intern) ofera o imagine clara a afacerii. Ca si auditor, Audit Epert Contabil Iași va realiza o „radiografie” proaspata si independenta a businessului dvs., necesara pentru a lua decizii in cunostinta de cauza, avand la orizont cele mai probabile scenarii de business.

Conform Regulamentului Financiar aplicabil bugetului general al Comunității Economice Europene nr.1605/2002 , Directiva a Opta a Consiliului nr.84/253/EEC și Recomandarea 2001/256/EEC, auditul reprezintă părerea unui specialist autorizat de o anume organizație profesională,cu privire la starea economică generală a unei companii,firme sau autorități instituționale așa cum este redată ea în sintezele contabile, în conturi, bilanțuri și fluxurile de trezorerie; ca,la rândul lor acestea redau o imagine fidelă a realității situate pe o anume scară a performanței comparativ cu piața, cu realizările de vârf și rezultatele așteptate de posesorii capitalului/patrimoniului – iar toate acestea sunt consemnate într-un raport întocmit sub responsabilitatea auditorului.

Elementele principale care definesc auditul se referă,în consecință, la:

 • examinarea unei informații care trebuie să fie exclusiv o examinare profesională;
 • scopul examinării unei informații este acela de a exprima o evaluare a acesteia;
 • aprecierea exprimată asupra unei informații trebuie să fie responsabilă și independentă, ceea ce presupune că persoana care face această examinare are anumite responsabilități pentru activitatea sa și trebuie să fie o persoană independentă;
 • examinarea trebuie să se facă nu oricum ci după anumite reguli dinainte stabilite, cuprinse într-un standard sau normă legală sau profesională care constituie criteriu de calitate.

Serviciile de audit Iași oferite de Audit Expert Contabil includ:

 • Audit fiscal;
 • Auditarea si certificarea situațiilor financiare semestriale;
 • Auditarea si certificarea situațiilor financiare consolidate;
 • Audit contabil;
 • Audit de conformitate;
 • Audit statutar;
 • Audit intern – control intern:
  • Asigurarea conformității cu legislația in vigoare;
  • Aplicarea deciziilor luate de conducerea firmei;
  • Funcționarea activității interne a companiei;
  • Fiabilitatea informațiilor financiare;
  • Eficacitatea activității firmei;
  • Utilizarea eficientă a resurselor;
  • Prevenirea și controlul riscurilor.

Serviciile de audit financiar sun efectuate in conformitate cu standardele in vigoare adoptate de Romania si cu respectarea procedurilor interne ale fiecărei companii.