Masuri pentru intarirea disciplinei financiare – Legea nr. 70/2015

Masuri pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar prin   Legea nr. 70/2015, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 242 din 9 aprilie 2015 si care se va aplica din 9 mai, plafoneaza tranzactiile in numerar efectuate atat de firme, cat si de persoanele fizice.

Intra in vigoare pe data de 09 mai 2015

Operatiunile de incasari si plati efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, liber profesionisti, persoane fizice care desfasoara activitati in mod independent, asocieri si alte entitati cu sau fara personalitate juridica de la/catre oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza numai prin instrumente de plata fara numerar potrivit noilor dispozitii stabilite de lege.

Noile reguli se vor aplica si operatiunilor de incasari si plati in valuta efectuate pe teritoriul Romaniei. Incadrarea in noile plafoane se va efectua in functie de cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, de la data efectuarii operatiunilor de incasari sau plati.

Se pot efectua operatiuni de incasari si plati in NUMERAR in urmatoarele conditii:

 • Incasari de la persoanele prevazute in lege art.1 alin.(1) in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoana;
 • Incasari efectuate de catre magazinele de tipul cash and carry, de la persoanele prevazute in lege art.1 alin.(1) in limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoana;
 • Plati catre persoanele prevazute in lege art.1 alin.(1) in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei /persoana, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi.
 • Plati catre magazinele de tipul cash and carry, de la persoanele prevazute in lege art.1 alin.(1) in limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei.
 • Plati din avansuri spre decontare in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei stabilit pentru fiecare persoana care a primit avansuri spre decontare.

 Nu se aplica noile dispozitii :

 • Trezoreriei Statului;
 • Institutiilor de credit;
 • Institutiilor emitente de moneda electronica;
 • Institutiilor care presteaza servicii de plata autorizate de BNRsau autorizate in alt stat membru al Uniunii Europene si notificate catre BNR;
 • Institutiilor financiare nebancare si entitatilor care efectueaza operatiuni de schimb valutar pentru operatiunile specifice activitatii pentru care acestea au fost autorizate;
 • Operatorilor din domeniul jocurilor de noroc.

Sunt interzise:

 • incasarile fragmentate in numerar de la beneficiari pentru facturile a caror valoare este mai mare de 5.000 lei si, respectiv, de 10.000 lei, in cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum si fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a caror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei;
 • platile fragmentate in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii pentru facturile a caror valoare este mai mare de 5.000 lei si, respectiv, de 10.000 lei, catre magazinele de tipul cash and carry.

Se pot achita facturile cu valori care depasesc plafonul de 5.000 lei catre furnizorii de bunuri si servicii, respectiv, de 10.000 lei catre magazinele de tipul cash and carry astfel:

 • 5.000 lei / 10.000 lei in numerar, suma care depaseste acest plafon putand fi achitata numai prin instrumente de plata fara NUMERAR.
 • La data acordarii avansurilor spre decontare, sumele aferente intra in calculul PLAFONULUI ZILNIC.
 • Operatiunile de incasari in numerar efectuate de persoanele prevazute la art.1 alin.1 din lege, de la persoane fizice reprezentand cesiuni de creante, primiri de imprumuturi sau alte finantari precum si contravaloarea unor livrari de bunuri sau a unor prestari de servicii, se efectueaza in limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoana, exceptie, in cazul livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii care se efectueaza cu plata in rate in conditiile in care intre persoanele prevazute la art.1 alin1. din lege si persoanele fizice sunt incheiate contracte de vanzare cumparare cu plata in rate conform legii.
 • Sunt interzise incasarile fragmentate de la o persoana pentru operatiunile de incasari in numerar reprezentand cesiuni de creante, primiri de imprumuturi sau alte finantari precum si contravaloarea unor livrari de bunuri sau a unor prestari de servicii cu o valoare mai mare de 000 lei precum si fragmentarea tranzactiilor reprezentand cesiuni de creante primiri de imprumuturi sau alte finantari respectiv fragmentarea unei livrari de bunuri sau a unei prestari de servicii cu valoare mai mare de 10.000 lei, exceptie, in cazul livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii care se efectueaza cu plata in rate in conditiile in care intre persoanele prevazute la art.1 alin1. din lege si persoanele fizice sunt incheiate contracte de vanzare cumparare cu plata in rate conform legii.
 • Operatiunile de plati in numerar, efectuate de persoanele prevazute la art.1 alin.1 din lege catre persoane fizice reprezentand contravaloarea unor achizitii de bunuri sau a unor prestari de servicii, dividende, cesiuni de creante, sau alte drepturi si restituri de imprumuturi sau alte finantari, se efectueaza cu incadrarea in plafonul zilnic de 10.000 lei catre o persoana. Sunt interzise platile fragmentate in numerar catre o persoana pentru tranzactiile mai mare de 10.000 lei.

Plafoanele limita, nu se aplica pentru urmatoarele operatiuni:

 • Depunerea de numerar in conturile deschise la institutiile de credit sau la alte institutii autorizate de BNR inclusiv in automatele de incasari in numerar.
 • Plata cheltuielilor de deplasare in interes de serviciu in limita sumelor cuvenite pentru: plata transportului, a diurnei, a indemnizatiei si a cazarii pe timpul deplasarii, precum si a cheltuielilor neprevazute efectuate in acest sens.
 • Plata in numerar a impozitelor, taxelor, contributiilor, amenzilor si a altor obligatii datorate bugetului general consolidat al statului.
 • Retragerea de numerar din conturile deschise la institutiile de credit sau la institutiile care presteaza servicii de plata autorizate de BNR pentru plata salariilor,sau alte drepturi de personal si pentru alte operatiuni de plati efectuate catre persoanele fizice, altele decat achizitii de bunuri sau a  unor prestari de servicii, dividende, cesiuni de creante, sau alte drepturi si restituri de imprumuturi sau alte finantari….
 • Transferarea de sume prin intermediul institutiilor care presteaza servicii de plata autorizate de BNR .
 • Depunerea de numerar in automate ce functioneaza pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede.

In cazul persoanelor prevazute la art.1 alin 1 din lege, care au organizate mai multe CASERII, PLAFOANELE prevazute in lege sunt aplicate PE FIECARE CASERIE IN PARTE.

In cazul facturilor de storno aferente bunurilor returnate si/sau serviciilor care nu au fost  prestate cu valori mai mari de 5.000 lei respectiv 10.000 lei, in cazul magazinelor de tipul cash and carry, restituirea sumelor aferente poate fi efectuata astfel:

 • 5.000 lei, respectiv, 10.000 lei in NUMERAR, sumele care depasesc aceste plafoane putand fi restituite numai prin instrumente de plata fara numerar;
 • In cazul returnarii de bunuri de catre persoane fizice si, respectiv, neprestarii de servicii catre persoanele fizice, restituirea sumelor aferente poate fi efectuata in numerar in limita a 10.000 lei, sumele care depadesc acest plafon putand fi restituite numai prin instrumente de plata FARA NUMERAR, exceptie, in cazul in care la data restituirii, persoanele fizice DECLARA PE PROPRIA RASPUNDERE CA NU MAI DETIN CONT BANCAR, restituirea se poate face integral in numerar, indiferent de nivelul sumei care trebuie restituita.

Operatiunile de incasari si plati in numerar intre persoanele fizice, altele decat operatiunile de incasari si plati realizate prin intermediul institutiilor care presteaza servicii de plata autorizate de BNR efectuate ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi a prestarii de servicii precum si cele reprezentand acordarea /restituire de imprumuturi, se pot efectua in limita unui plafon zilnic de 50.000 lei /tranzactie.

SUNT INTERZISE INCASARILE SI PLATILE FRAGMENTATE IN NUMERAR PENTRU TRANZACTII MAI MARI DE 50.000 LEI, PRECUM SI FRAGMENTAREA UNEI TRANZACTII MAI MARI DE 50.000 LEI.

SUNT INTERZISE :

 • Persoanelor prevazute la art.1 alin. 2 din lege sa elibereze persoanelor prevazute la art.1 alin 1 din lege si art.8, sume in numerar peste plafonul stabilit pe fiecare persoana si tranzactie;
 • Persoanelor prevazute la art.1 alin. 1si art.8 din lege fragmentarea solicitarilor de eliberare de numerar care conduce la depasirea plafonului;
 • Persoanelor prevazute la art.1 alin. 1 din lege pot transfera sume din contul lor in contul persoanelor fizice in baza documentelor justificative legale prezentate de platitori;

Constituie contraventie si se sanctioneaza:

 • Cu amenda de 10% din suma incasata /platita care depaseste plafonul stabilit pentru fiecare tip de operatiune, dar nu mai putin de 100 lei;
 • Cu amenda de la 3.000 lei la 4.500 lei pentru nerespectarea prevederilor 6 (interzisa acordarea oricaror avantaje clientilor de catre persoanele prevazute la art.1 alin . din lege pentru efectuarea de plati in numerar) si art.11 alin. 1 si 2 (persoanelor prevazute la art.1 alin. 2 din lege sa elibereze persoanelor prevazute la art.1 alin. 1 din lege si art.8 sume in numerar peste plafonul stabilit pe fiecare persoana si tranzactie si persoanelor prevazute la art.1 alin. 1 si art.8 din lege fragmentarea solicitarilor de eliberare de numerar care conduce la depasirea plafonului).

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se va efectua de catre organele Ministerului Finantelor, ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si ale unitatilor sale subordonate.

Prevederile cuprinse Legea nr. 70/2015 nu se vor aplica contractelor incheiate inainte de 9 mai.

Totodata, la data intrarii in vigoare a legii, adica pe 9 mai, se abroga prevederile OG nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare.

DEFINIŢII:

 • ÎNCASARE FRAMENTATĂ – fracţionarea sumei de încasat în mai multe tranşe, pentru a evita plafonul de încasare în numerar stabilit prin lege
 • PLATA FRAGMENTATĂ – fracţionarea sumei de plată în mai multe tranşe, pentru a evita plafonul de plată în numerar stabilit prin lege
 • MAGAZIN DE TIP CASH AND CARRY – magazin care realizeaza comerţ de tipul cash and carry.